Sekretess

Senast uppdaterat [2018-08-23]


INLEDNING

Tack för att du valt att delta i vår gemenskap på ATG Intelligent Glove Solutions ("företaget", "vi", "oss", "vår", "våra"). Det är mycket viktigt för oss att skydda din personliga information och din rätt till sekretess. Om du har frågor eller åsikter om vår policy eller vår hantering av din personliga information får du gärna kontakta oss på info@atg-glovesolutions.com.

När du besöker vår webbplats www.atg-glovesolution.com eller vip.atg-glovesolutions.com ("webbplatsen") och använder våra tjänster medför det att vi får tillgång till personlig information om dig. Vi tar din integritet på största allvar. I det här sekretessmeddelandet beskriver vi vår sekretesspolicy. Vi vill förklara för dig så klart och tydligt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har beträffande denna information. Om det finns några villkor i den här sekretesspolicyn som du inte accepterar ska du inte fortsätta använda vår webbplats och våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller all information som samlas in via våra webbplatser (t.ex. www.atg-glovesolution.com och vip.atg-glovesolutions.com) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring och evenemang (i denna sekretesspolicy kallar vi allt detta kollektivt för "webbplatserna")  

Vi ber dig att noga läsa igenom denna sekretesspolicy eftersom det kommer att hjälpa dig fatta ett genomtänkt beslut när det gäller att dela med dig av personlig information till oss.  

Innehållsförteckning

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. DELAR VI DIN INFORMATION MED NÅGON ANNAN?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
 5. ÖVERFÖRS DIN INFORMATION MELLAN OLIKA LÄNDER?
 6. VAD ÄR VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT NÄR DET GÄLLER TREDJE PARTERS WEBBPLATSER?
 7. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?
 8. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
 9. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU BETRÄFFANDE SEKRETESS?
 10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?
 11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du avslöjar för oss  

I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss, t.ex. namn, adress, kontaktinformation, lösenord och säkerhetsdata.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du [registrerar dig på någon av webbplatserna], uttrycker en önskan om att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatserna eller när på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga information vi samlar in beror på i vilket sammanhang du interagerar med oss och webbplatserna, på vilka val du gör och på vilka produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan inkludera följande:

Namn och kontaktuppgifter Vi samlar in ditt för- och efternamn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer och liknande kontaktuppgifter.

Autentiseringsuppgifter Vi samlar in lösenord, lösenordsledtrådar och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och åtkomst till konton.

All personlig information du lämnar till oss måste vara sanningsenlig, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av denna information.  

Information som samlas in automatiskt

I korthet: Viss information – t.ex. IP-adress och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser.

Vi samlar automatiskt in information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatserna. Denna information avslöjar inte din identitet (så som namn eller kontaktuppgifter) utan kan omfatta information om din enhet eller användning, t.ex. IP-adress, webbläsarens och enhetens egenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL-adresser, enhetens namn, land, plats, information om hur och när du använder vår webbplats samt annan teknisk information.  Denna information behövs främst för av säkerhetsskäl och för drift av våra webbplatser samt för vår interna analys och rapportering.

Precis som många andra företag samlar vi också in information med hjälp av cookies och liknande tekniker. [Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.]

Information som samlas in från andra källor

I korthet: Vi kan komma att samla in en begränsad mängd data från offentliga databaser, marknadsföringspartner, sociala medier och andra utomstående källor.

Vi kan komma att samla in information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartner, sociala medier (Facebook och liknande) samt från andra tredje parter. Exempel på information vi kan få från andra källor är bland annat: information om profiler på sociala medier (namn, kön, födelsedag, e-postadress, aktuell bostadsort och land, användaridentifikationsnummer för dina kontakter, URL-adress till profilbild samt annan information som du valt att offentliggöra); information för marknadsföring samt sökresultat och länkar, inklusive betalda listor (t.ex. sponsrade länkar).

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi bearbetar din information för legitima affärsändamål, i enlighet med kontrakt vi ingått med dig, för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och/eller efter ditt eget samtycke.

Vi använder personlig information insamlad via våra webbplatser för ett antal olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi bearbetar din personliga information för dessa ändamål i enlighet med våra egna legitima affärsintressen ("affärsändamål"), för att ingå eller uppfylla villkor i kontrakt med dig ("kontrakt"), efter ditt eget samtycke ("samtycke") och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter ("juridiska skäl"). Vi anger de specifika skälen till bearbetning vid vart och ett av nedanstående ändamål.  

Vi använder den information vi samlar in eller tar emot:  

 • För att skicka dig marknadsföring [för affärsändamål och/eller efter ditt samtycke] Vi och/eller våra utomstående marknadsföringspartner kan använda den personliga information du skickar till oss i marknadsföringssyfte om detta överensstämmer med dina marknadsföringspreferenser.  Du kan när som helst välja bort e-postmeddelanden med marknadsföring (se avsnittet "Dina rättigheter beträffande sekretess" nedan)
 • För att skicka dig administrativ information [för affärsändamål, av juridiska skäl och/eller i vissa fall enligt kontrakt] Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar i våra villkor och policyer.
 • För att uppfylla och hantera dina beställningar [enligt kontrakt] Vi kan komma att använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, returneringar och byten som görs via våra webbplatser.
 • För att publicera recensioner [efter ditt samtycke] Vi publicerar recensioner på våra webbplatser som kan innehålla personlig information. Innan vi publicerar en recension ber vi om ditt samtycke att använda ditt namn och din recension. Om du vill uppdatera eller ta bort din recension ska du kontakta oss på Info@atg-glovesolutions.com. Kom ihåg att ange ditt namn, var recensionen finns och din kontaktinformation.
 • För att visa riktade annonser för dig [för affärsändamål och/eller efter ditt samtycke]. Vi kan komma att använda din information för att skapa och visa innehåll och annonser (i samarbete med tredje parter) som anpassats till dina intressen och/eller din plats samt för att mäta effektiviteten av detta. [Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.]
 • För att begära feedback [för affärsändamål och/eller efter ditt samtycke]. Vi kan komma att använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra webbplatser.
 • För att skydda våra webbplatser [för affärsändamål och/eller av juridiska skäl].  Vi kan komma att använda din information som en del i vårt arbete med att hålla våra webbplatser säkra (t.ex. bevakning och förebyggande av bedrägerier).
 • För att upprätthålla våra villkor och policyer [för affärsändamål, av juridiska skäl och/eller i vissa fall enligt kontrakt].
 • För att uppfylla rättsliga krav och förhindra skada [av juridiska skäl]. Om vi får in ett krav eller en begäran från en rättslig myndighet kan vi behöva inspektera data vi förvaltar för att avgöra hur vi ska reagera.
 • För andra affärsändamål. Vi kan komma att använda din information för andra affärsändamål, t.ex. för att analysera data, se användartrender, avgöra hur effektiva våra reklamkampanjer är samt för att utvärdera och förbättra våra webbplatser, våra produkter, våra tjänster, vår marknadsföring och din upplevelse.

DELAR VI DIN INFORMATION MED NÅGON ANNAN?

I korthet: Vi delar endast med oss av din information efter ditt eget samtycke, för att uppfylla rättsliga skyldigheter, för att skydda dina rättigheter och för att uppfylla våra affärsmässiga förpliktelser.

Vi delar och avslöjar din information i följande situationer:

 • Rättslig efterlevnad Vi kan komma att avslöja din information om vi har juridisk skyldighet att göra detta enligt gällande lagstiftning, statliga krav, rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process, t.ex. som svar på en domstolsorder eller en stämning (inklusive svar på krav från en offentlig myndighet i samband med nationell säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitala intressen och juridiska rättigheter Vi kan komma att avslöja din information om vi anser att det är nödvändigt för att kunna utreda, förhindra eller vidta åtgärder i samband med överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som kan hota en persons säkerhet, olaglig verksamhet samt som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Leverantörer, konsulter och andra utomstående tjänsteleverantörer Vi kan komma att dela din information med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, underleverantörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för vår räkning och som behöver tillgång till denna information för att utföra sitt arbete. Det kan bland annat röra sig om: betalningsbehandling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföring. Vi kan komma att ge utvalda tredje parter tillstånd att använda spårningstekniker på webbplatserna som ger dem möjlighet att samla in data om hur du interagerar med webbplatserna över tid.  Denna information kan komma att användas bland annat för analys och spårning av data, för att avgöra hur populärt ett visst innehåll är samt för att bättre förstå aktiviteter online. Utöver vad som beskrivs i denna policy kommer vi inte att dela, sälja, hyra ut eller handla med din information med tredje parter för deras marknadsföringssyften.
 • Överföring av verksamhet Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingarna om fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller ett annat företags förvärv av hela eller delar av vår verksamhet.
 • Tredjepartsannonsörer Vi kan komma att använda oss av utomstående marknadsföringsföretag för att visa annonser då du besöker webbplatserna. Dessa företag kan komma att använda information om dina besök på våra webbplatser och andra webbplatser som insamlats med hjälp av cookies eller andra spårningstekniker i syfte att visa annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. [Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.]
 • Partnerorganisationer Vi kan komma att dela din information med våra partnerorganisationer. I sådana fall kommer vi att kräva att dessa partnerorganisationer följer bestämmelserna i denna sekretesspolicy. Våra partnerorganisationer är bland annat vårt moderbolag och våra dotterbolag, våra samarbetspartner och andra företag som vi kontrollerar eller som kontrolleras av samma organisation som kontrollerar oss.
 • Affärspartner Vi kan komma att dela din information med våra affärspartner för att kunna erbjuda dig vissa produkter, tjänster och erbjudanden.
 • Efter ditt samtycke Vi kan komma att för olika typer av ändamål avslöja din personliga information efter ditt eget samtycke.

ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

I korthet: Vi kan komma att använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan komma att använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och webbpixlar) för att få tillgång till och lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana tekniker och hur du kan avvisa vissa cookies finns i vår cookiepolicy.

ÖVERFÖRS DIN INFORMATION MELLAN OLIKA LÄNDER?  

I korthet: Vi kan komma att överföra, lagra och bearbeta din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar finns i Belgien. Om du besöker våra webbplatser från andra länder än Belgien bör du vara medveten om att din information kan överföras till samt lagras och bearbetas av oss på våra anläggningar och av tredje parter med vilka vi delar din personliga information i Sri Lanka och andra länder (se avsnittet om avslöjande av din information ovan).

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan det hända att dessa länders dataskyddslagstiftning och annan lagstiftning kan vara mindre omfattande än i ditt land. Vi kommer emellertid att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

VAD ÄR VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT NÄR DET GÄLLER TREDJE PARTERS WEBBPLATSER?

I korthet: Vi ansvarar inte för säkerheten om du delar information med tredje parter som annonserar på våra webbplatser men som inte är våra samarbetspartner.

Annonser från tredje parter som inte är våra samarbetspartner kan visas på våra webbplatser och dessa annonser kan vara länkade till andra webbplatser, onlinetjänster och mobila appar. Vi kan inte garantera säkerhet och sekretess för data du lämnar till tredje parter. Data som samlas in av tredje parter omfattas inte av denna sekretesspolicy. Vi ansvarar inte för tredje parters innehåll eller tredje parters förfaranden och policyer gällande sekretess och säkerhet. Detta gäller även andra webbplatser, tjänster och appar som har länkar på våra webbplatser. Du bör granska sådana tredje parters policyer och kontakta dem direkt för att få svar på eventuella frågor.

HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

I korthet: Om inte annat krävs enligt lag kommer vi att spara din information så länge det behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Om inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag (t.ex. för skattedeklaration, bokföring eller andra juridiska krav) kommer vi att endast att spara din information så länge det behövs för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Inga syften i denna policy kräver att vi sparar din personliga information längre än 2 år efter att du avslutat ditt konto.

När vi inte längre har några legitima affärsbehov av att bearbeta din personliga information kommer vi att antingen radera eller anonymisera den, eller – om detta inte är möjligt (t.ex. för att din personliga information har säkerhetssparats i arkiv) kommer vi att spara din personliga information i säkert förvar och isolera den från all vidare bearbetning fram till dess det blir möjligt att radera den.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information med hjälp av ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har upprättat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda all personlig information vi bearbetar. Däremot bör du vara medveten om att vi inte kan garantera att internet är 100 % säkert. Vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, men när du överför personlig information till och från våra webbplatser sker detta på egen risk. Du bör endast använda tjänsterna i säkra miljöer.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU BETRÄFFANDE SEKRETESS?

I korthet: Lagstiftningen i vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, erbjuder mer omfattande rättigheter när det gäller åtkomst och kontroll över din personliga information. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

I en del regioner (t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar.  Detta kan inkludera rätten att (i) begära åtkomst till och få en kopia av din personliga information, (ii) begära korrigeringar, (iii) begränsa bearbetningen av din personliga information och (iv) om så är tillämpligt, dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att motsätta dig bearbetning av din personliga information. För att göra en sådan begäran ska du använda kontaktinformationen nedan. Vi kommer att överväga och besvara varje begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.  

Om vi bearbetar din personliga information efter ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke. Observera dock att detta inte gör bearbetning som skett före tillbakadragandet olaglig.

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anser att vi bearbetar din personliga information på ett olagligt sätt har du också rätt lämna in ett klagomål till din lokala datatillsynsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Kontoinformation

Du kan när som helst granska och ändra informationen som finns på ditt konto, eller avsluta det, genom att:

 • Logga in på ditt konto och uppdatera dina inställningar
 • Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan

Om du begär att få avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och tillhörande information i våra aktiva databaser. En del information kan dock sparas i vårt register för förhindrande av bedrägerier, felsökning av problem, hjälp med eventuella utredningar, upprätthållande av våra användarvillkor och/eller uppfyllande av rättsliga krav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda så att de som standard accepterar cookies. Om du vill kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att cookies tas bort eller avvisas. Om du väljer att ta bort eller avvisa cookies kan detta påverka en del funktioner och tjänster på våra webbplatser. För att välja bort intressebaserade annonser på vår webbplats ska du gå till http://www.aboutads.info/choices/. [Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.]

Välja bort marknadsföring via e-post: Du kan när som helst avbryta prenumerationen på våra e-postmeddelanden för marknadsföring genom att klicka på länken för detta i de e-postmeddelanden vi skickar dig, eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Du tas då bort från e-postlistan för marknadsföring. Däremot kommer vi fortfarande att behöva skicka dig tjänsterelaterade e-postmeddelanden för administration och användning av ditt konto. Du kan också välja bort e-postmeddelanden genom att:

 • Ange dina preferenser då du registrerar dig för ett konto på webbplatserna
 • Logga in på ditt konto och uppdatera dina preferenser
 • Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan

GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

I korthet: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov så att den stämmer överens med relevant lagstiftning.

Vi kan då och då komma att uppdatera denna sekretesspolicy. Vi kommer att lägga till ett datum för uppdateringen för att visa att det rör sig om en uppdaterad version, och den uppdaterade versionen kommer att vinna laga kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör viktiga ändringar i denna sekretesspolicy kan vi komma att meddela detta antingen genom ett väl synligt meddelande på webbplatsen eller genom att skicka dig ett meddelande. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna sekretesspolicy ofta för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.

HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

Om du har fler frågor eller kommentarer om oss eller våra policyer får du gärna kontakta oss per e-post på info@atg-glovesolutions.com eller per post till:

ATG Lanka Pvt Ltd
7 Spur Road
11450
Katanayke
Sri Lanka