Komfort kontra prestanda
Kan man få både och?

Världens bästa presentation om skärskydd

När bestämmelser och tekniska utvecklingar går i en allt snabbare takt, lätt att tappa focus på vad som verkligen är viktigt för att användarna ska vara skyddade och produktiva.

Årtionden av erfarenhet, expertis och insikter samlade i en 5 minuter lång presentation om skärskydd som förhoppningsvis kommer att göra stor skillnad för användarnas säkerhet och er affärsverksamhet.

Komfort är nyckeln till efterlevnad

Skärskydd på handskar har alltför länge bara handlat om handskens tekniska egenskaper. Det är dags att tänka om nu.

Om vi verkligen menar allvar med att minska skärskadorna måste vi fokusera på alla delar som kan orsaka skadorna. Genom att integrera de arbetsmomenten som påverkar risken för skador (dvs. de risken som finns i arbetsmiljön, med användarens behov av bekväma handskar), kommer vi att ha större möjlighet att välja en handske som användaren kommer att behålla på handen och ge det skydd som vi önskar under hela dagen.

SKÄR( SKYDDS)HANDSKAR MOSTSATTSFÖRHÅLLANDE

Ju högre skärmotstånd, desto fler skärolyckor inträffar

Den första logiska tanken är, att ju högre skärmotstånd en handske har, desto färre skärskador borde man få. Men många användare upplever att ju högre skärmotstånd, desto mindre bekväm blir handsken, vilket leder till att användaren tar av sig handskarna och risken för skärskador ökar.

De säkraste handskarna är de som sitter på händerna.

Fördelning av reellt marknadsbehov.

KOMFORT ELLER PRESTANDA... VEM SÄGER ATT MAN INTE KAN FÅ BÅDE OCH?

Vi anser att det handlar om en balans mellan komfort och prestanda. Vi kallar detta för Komfortabel Prestanda och det är något vi tillämpar på alla handskar vi designar och producerar.

Vår nya ATG® handskguide gör det dessutom enklare att hitta ett par handskar som verkligen passar dina behov.

KOMFORT:

Vi använder en teknologiplattform som fokuserar på form, passform och känsla, vilket gör att vi kan garantera att våra handskar är komfortabla.

PRESTANDA:

Våra prestandaplattformar gör att vi kan erbjuda skyddande egenskaper för farliga miljöer som garanterar det bästa skyddet.

HANDVÅRD:

Alla våra handskar har certifierats som hudvänliga. De tvättas innan de packas så de garanterat uppfyller renlighetskraven i certifieringen från Oeko-Tex®.

TITTA PÅ HELA MASTERCLASSEN

Behöver du mer information?

Kontakta oss för att få personliga råd