Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia [23. 8. 2018]


ÚVOD

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou komunity v spoločnosti ATG Intelligent Glove Solutions (ďalej len „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné informácie a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadom našich zásad alebo postupov súvisiacich s vašimi osobnými informáciami, kontaktujte nás na adrese info@atg-glovesolutions.com.

So svojimi osobnými informáciami nám môžete dôverovať, keď navštevujete naše webové lokality www.atg-glovesolutions.com alebo vip.atg-glovesolutions.com (ďalej len „lokalita“) a používate naše služby. Na vašom súkromí nám záleží. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov opisujeme naše zásady ochrany osobných údajov. Snažíme sa vám čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi. Ak sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov ustanovenia, s ktorými nesúhlasíte, nepoužívajte našu lokalitu ani služby.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich webových lokalít (ako www.atg-glovesolutions.com a vip.atg-glovesolutions.com) a/alebo všetkých súvisiacich služieb, výpredajov, marketingových kampaní a podujatí (v týchto zásadách ochrany osobných údajov ďalej spolu len „lokality“).

Dôsledne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov, keďže vám to pomôže prijať informované rozhodnutia o zdieľaní vašich osobných informácií s nami.

Obsah

 1. AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?
 2. AKÝM SPÔSOBOM POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 3. POSKYTNEME NIEKOMU VAŠE INFORMÁCIE?
 4. POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A ĎALŠIE TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?
 5. PRENÁŠAJÚ SA VAŠE INFORMÁCIE ZA HRANICE?
 6. AKÝ JE NÁŠ POSTOJ VOČI EXTERNÝM WEBOVÝM LOKALITÁM?
 7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 8. AKÝM SPÔSOBOM UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?
 9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU ÚDAJOV?
 10. AKTUALIZUJEME TIETO ZÁSADY?
 11. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMITO ZÁSADAMI?

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Osobné informácie, ktoré nám zverejňujete

V skratke: Zhromažďujeme osobné informácie, napríklad meno, adresa, kontaktné informácie, heslá a bezpečnostné údaje, ktoré nám poskytujete.

Zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytujete, keď [pri registrácii na lokalitách] vyjadríte záujem o informácie o nás a našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete aktivít na lokalitách alebo keď nás inak kontaktujete.

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej komunikácie s nami a lokalitami, vašich volieb a produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a ostatné podobné kontaktné údaje.

Prihlasovacie údaje. Zhromažďujeme heslá, tipy na heslo a podobné bezpečnostné informácie používané na overenie a prístup k účtu.

Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytujete, musia byť pravdivé, úplné a správne, a v prípade zmeny týchto osobných informácií ste povinní nás informovať.

Automaticky zhromažďované informácie

V skratke: Niektoré informácie, napríklad IP adresa a/alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia, sa zhromažďujú automaticky počas návštevy našich webových lokalít.

Počas vašej návštevy a používania lokalít, ako aj pohybu na nich automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu totožnosť (meno ani kontaktné údaje), no môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, napríklad IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, nastavenia jazyka, odkazujúce URL adresy, názov zariadenia, krajinu, miesto, informácie o spôsobe a čase používania našej lokality a ďalšie technické informácie.  Tieto informácie sú potrebné najmä na udržiavanie bezpečnosti a prevádzky lokalít a na účely našej internej analýzy a vytvárania správ.

Podobne ako mnohé spoločnosti informácie zhromažďujeme aj prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. [Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie].

Informácie zhromažďované z ostatných zdrojov

V skratke: Môžeme zhromažďovať obmedzené údaje z verejných databáz, od marketingových partnerov, z platforiem sociálnych médií a ďalších vonkajších zdrojov.

Informácie o vás môžeme získať z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, platformy sociálnych médií (napr. Facebook), ako aj od ďalších tretích strán. Príklady informácií, ktoré získavame z iných zdrojov, zahŕňajú: informácie z profilu zo sociálnych médií (vaše meno, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, aktuálne mesto, štát a krajina, používateľské identifikačné čísla na vaše kontakty, profilový obrázok, URL adresa a všetky ostatné informácie, ktoré dobrovoľne zverejňujete), marketingové záujmy a výsledky a odkazy vyhľadávania vrátane platených zobrazení (napr. sponzorované odkazy).

AKÝM SPÔSOBOM POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie spracúvame na účely vychádzajúce z našich oprávnených obchodných záujmov, plnenia zmluvy s vami, dodržiavania našich právnych záväzkov a/alebo na základe vášho súhlasu.

Osobné informácie zhromaždené prostredníctvom našich lokalít používame na rôzne nižšie opísané obchodné účely. Vaše osobné informácie spracúvame na nasledujúce účely v závislosti od našich oprávnených obchodných záujmov (ďalej len „obchodné účely“), na uzavretie zmluvy s vami a jej plnenie (ďalej len „zmluvné účely“), na základe vášho súhlasu (ďalej len „súhlas“) a/alebo na dodržiavanie našich právnych záväzkov (ďalej len „právne dôvody“). Pri každom nižšie uvedenom účele uvádzame aj právny základ, o ktorý sa opierame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, používame:

 • na zasielanie marketingových a propagačných materiálov [na obchodné účely a/alebo s vaším súhlasom] My a/alebo naši externí marketingoví partneri môžeme používať vaše osobné informácie, ktoré nám poskytujete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami.  Prijímanie marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť (pozrite si časť „Vaše práva v súvislosti s ochranou údajov“ nižšie).
 • na zasielanie administratívnych informácií [na obchodné účely, právne dôvody a/alebo možné zmluvné účely] Vaše osobné informácie môžeme použiť na odosielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich zmluvných podmienok a zásad.
 • na plnenie a správu vašich objednávok [na zmluvné účely] Vaše osobné informácie môžeme používať na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, reklamácií a výmeny realizovaných prostredníctvom lokalít.
 • na zverejňovanie odporúčaní [s vaším súhlasom] Na našich lokalitách zverejňujeme odporúčania, ktoré by mohli obsahovať osobné informácie. Pred zverejnením odporúčania získame váš súhlas na použitie vášho mena a odporúčania. Ak chcete svoje odporúčanie aktualizovať alebo vymazať, kontaktujte nás na adrese info@atg-glovesolutions.com a uveďte svoje meno, miesto odporúčania a kontaktné údaje.
 • na doručovanie cielenej reklamy [na obchodné účely a/alebo s vaším súhlasom] Vaše osobné informácie môžete používať na vytváranie a zobrazovanie obsahu a inzercie (v spolupráci s tretími stranami, ktoré sa tomu venujú) prispôsobených vašim záujmom a/alebo miestu a sledovanie ich efektivity. [Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie]
 • na vyžiadanie spätnej väzby [na obchodné účely a/alebo s vaším súhlasom] Vaše osobné informácie môžeme použiť, aby sme vás požiadali o poskytnutie spätnej väzby alebo vás kontaktovali v súvislosti so spôsobom, akým používate naše lokality.
 • na ochranu našich lokalít [na obchodné účely a/alebo právne dôvody]  Vaše osobné informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia udržiavať bezpečnosť a zabezpečenie našich lokalít (napríklad na monitorovanie podvodov a ich predchádzanie).
 • na uplatňovanie našich zmluvných podmienok a zásad [na obchodné účely, právne dôvody a/alebo možné zmluvné účely]
 • na reagovanie na právne požiadavky a predchádzanie škodám [právne dôvody] Môže sa stať, že ak dostaneme súdne predvolanie alebo iné právne požiadavky, budeme musieť prešetriť údaje, ktoré o vás máme, aby sme mohli správne reagovať.
 • na iné obchodné účely Vaše informácie môžeme použiť na iné obchodné účely, napríklad na analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, zisťovanie efektivity našich propagačných kampaní a vyhodnotenie a zlepšovanie lokalít, produktov, služieb, marketingu a vášho zážitku.

POSKYTNEME NIEKOMU VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Údaje poskytujeme len s vaším súhlasom, na dodržiavanie zákonov, na ochranu vašich práv a na plnenie zmluvných záväzkov.

Vaše informácie poskytujeme a zverejňujeme len v nasledujúcich prípadoch:

 • Dodržiavanie zákonov Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sme právne zaviazaní dodržať príslušný zákon, vládne požiadavky, súdne konania, súdne nariadenia, právne postupy, napríklad reakcia na súdny príkaz alebo súdne predvolanie (vrátane reakcie na výzvu verejných orgánov na spĺňanie požiadaviek týkajúcich sa národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).
 • Životne dôležité záujmy a zákonné práva Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je to nevyhnutné na vyšetrenie, zabránenie alebo prijatie opatrení v súvislosti s možnými porušeniami našich zásad, podozrením na podvod, situáciami s potenciálnym bezpečnostným rizikom pre osoby a nezákonnou činnosťou, alebo ich môžeme použiť ako dôkaz v rámci sporu, do ktorého sme zapojení.
 • Predajcovia, konzultanti a ostatní externí poskytovatelia služieb Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť externým predajcom, poskytovateľom služieb, dodávateľom alebo zástupcom, ktorí pre nás alebo v našom mene zabezpečujú služby a na ich výkon potrebujú prístup k týmto informáciám. Príklady takýchto služieb zahŕňajú: spracovanie platieb, analýza údajov, doručovanie e-mailov, hosťovacie služby, služby zákazníkom a marketingové kampane. Vybraným tretím stranám môžeme na lokalitách povoliť používanie technológií sledovania, ktoré im umožnia zhromažďovať údaje o spôsobe, akým dlhodobo komunikujete s lokalitami.  Tieto informácie sa môžu okrem iného použiť na analýzu a sledovanie údajov, zistenie obľúbenosti určitého obsahu a lepšie pochopenie online aktivity. Ak nie je týchto zásadách uvedené inak, vaše informácie neposkytujeme, nepredávame, neprenajímame ani s nimi neobchodujeme s tretími stranami na ich propagačné účely.
 • Obchodné prenosy Vaše informácie môžeme zverejniť alebo preniesť v spojitosti s akoukoľvek fúziou, odpredajom aktív spoločnosti, financovania alebo akvizície celej alebo časti našej spoločnosti inou spoločnosťou, ako aj počas nich.
 • Externí inzerenti Môžeme využívať externé inzerčné spoločnosti, ktoré vám budú počas návštevy našich lokalít poskytovať inzerciu. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie o vašich návštevách našich a iných webových lokalít, ktoré sú obsiahnuté v internetových súboroch cookie a iných technológiách sledovania, aby vám poskytovali inzerciu na tovary služby a na základe vašich záujmov. [Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie]
 • Pridružené spoločnosti Vaše informácie môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam, pričom budeme požadovať, aby tieto pridružené spoločnosti dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a všetky dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podniku a ďalšie spoločnosti, ktoré riadime alebo na ktorých riadení sa podieľame.
 • Obchodní partneri Vaše informácie môžeme poskytnúť našim obchodným partnerom, ktorí ponúkajú určité produkty, služby alebo propagačné akcie.
 • S vaším súhlasom Vaše osobné informácie môžeme s vaším súhlasom zverejniť na akýkoľvek iný účel.

POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE A ĎALŠIE TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

V skratke: Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania môžeme používať na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií.

Súbory cookie a podobné technológie sledovania (napríklad webové signály a pixely) môžeme používať na prístup k informáciám a ich ukladanie. Podrobnejšie informácie o spôsobe, akým takéto technológie používame a ako môžete niektoré typy súborov cookie zamietnuť, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

PRENÁŠAJÚ SA VAŠE INFORMÁCIE ZA HRANICE?

V skratke: Vaše informácie môžeme prenášať, ukladať a spracúvať v inej než vašej krajine.

Naše servery sa nachádzajú v Belgicku. Ak na naše lokality pristupujete mimo Belgicka, vaše informácie môžu byť prenesené, uložené a spracované v našich zariadeniach na Srí Lanke a iných krajinách buď nami, alebo tretími stranami, ktorým poskytujeme vaše osobné informácie (pozrite si časť „Zverejnenie vašich informácií“ vyššie).

Ak máte trvalý pobyt v Európskom hospodárskom priestore, úroveň komplexnosti zákonov ochrane údajov a iných zákonov nemusí v týchto krajinách dosahovať rovnakú úroveň komplexnosti ako vo vašej krajine. Na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a príslušných zákonov však prijmeme všetky nevyhnutné opatrenia.

AKÝ JE NÁŠ POSTOJ VOČI EXTERNÝM WEBOVÝM LOKALITÁM?

V skratke: Nie sme zodpovední za bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré sa rozhodnete poskytnúť externým poskytovateľom, ktorí majú na našich webových lokalitách inzerciu, no nepatria medzi naše pridružené spoločnosti.

Tieto lokality môžu obsahovať inzerciu tretích strán, ktoré nie sú spojené s našou spoločnosťou a ktoré môžu odkazovať na iné webové lokality, online služby alebo mobilné aplikácie. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť a dôvernosť údajov, ktoré poskytnete tretím stranám. Žiadne údaje, ktoré zhromažďujú tretie strany, nie sú premetom týchto zásad ochrany osobných údajov. Nie sme zodpovední za obsah ani postupy ochrany údajov a zabezpečenia takýchto tretích strán vrátane iných webových lokalít, služieb a aplikácií, ktoré môžu mať prepojenie s našimi lokalitami. Pozrite si zásady týchto tretích strán a v prípade otázok kontaktujte priamo ich.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše informácie uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákony nestanovujú inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak nie je zákonmi stanovená alebo povolená dlhšia doba úschovy (napríklad daňové, účtovné alebo iné právne požiadavky). Žiadny účel v týchto zásadách od nás nevyžaduje uchovávanie vašich osobných informácií dlhšie ako 2 roky po zrušení vášho účtu.

Ak nemáme žiadny platný oprávnený obchodný záujem na spracovanie vašich osobných informácií, tieto informácie buď vymažeme, alebo anonymizujeme, a ak to nie je možné (napríklad ak sú vaše osobné informácie uložené v našich zálohovacích archívoch), vaše osobné informácie bezpečne uložíme a izolujeme pred ďalším spracúvaním až do doby, kedy bude možné ich vymazanie.

AKÝM SPÔSOBOM UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČÍ?

V skratke: Vaše osobné informácie sa snažíme chrániť prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby ochránili bezpečnosť všetkých osobných informácií, ktoré spracúvame. Berte však na vedomie, že nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť samotného internetu. Aj keď na ochranu vašich osobných informácií vynakladáme všetko úsilie, prenos osobných údajov na naše lokality a z nich so sebou nesie riziko. K službám by ste mali pristupovať len zo zabezpečených lokalít.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU ÚDAJOV?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je napríklad Európsky hospodársky priestor, máte práva, ktoré vám poskytujú väčší prístup k vašim osobným informáciám a kontrolu nad nimi. Svoj účet si môžete kedykoľvek pozrieť, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (ako je Európsky hospodársky priestor) máte na základe platných zákonov o ochrane údajov určité práva.  Patrí medzi ne právo (i) požiadať o prístup a získanie kópie vašich osobných údajov, (ii) požiadať o úpravu alebo vymazanie, (iii) na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov a (iv) na prenosnosť údajov, ak je to možné. Za určitých okolností máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov. Na podanie takejto požiadavky použite nižšie uvedené kontaktné údaje. Vašu požiadavku prehodnotíme a splníme v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak vaše osobné informácie spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Berte však na vedomie, že tento krok neovplyvní zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

Ak máte trvalý pobyt v Európskom hospodárskom priestore a domnievate sa, že vaše osobné informácie spracúvame nezákonne, máte právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informácie o účte

Informácie vo svojom účte môžete kedykoľvek preveriť alebo zmeniť, alebo môžete svoj účet zrušiť nasledovne:

 • prihlásením sa do nastavení účtu a aktualizáciou svojho účtu,
 • kontaktovaním nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných informácií.

Na základe vašej žiadosti na zrušenie účtu váš účet deaktivujeme alebo vymažeme a vaše informácie vymažeme z našich aktívnych databáz. Niektoré informácie však môžeme uchovávať v našich podkladoch, aby sme zabránili podvodu, riešili problémy, pomohli s vyšetrovaním, presadili naše zmluvné podmienky a/alebo dodržiavali právne požiadavky.

Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavených na prijímanie súborov cookie. Zvyčajne máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstránil a odmietal všetky súbory cookie. Ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť niektoré funkcie alebo služby našich lokalít. Ak chcete zrušiť odber inzercie založenej na záujmoch od inzerentov na našej lokalite, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/. [Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie]

Zrušenie odberu e-mailových marketingových materiálov: Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v e-mailoch, ktoré vám posielame, alebo kontaktovaním našej spoločnosti na nižšie uvedených adresách. Odstránime vás z nášho zoznamu marketingových e-mailov. Naďalej vám však budeme posielať e-maily súvisiace so službami, ktoré sú nevyhnutné na správu a používanie vášho účtu. Svoj odber môžete zrušiť aj nasledovne:

 • uvedením vašich preferencií počas registrácie účtu na lokalitách,
 • prihlásením sa do nastavení účtu a aktualizáciou svojich preferencií,
 • kontaktovaním nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných informácií.

AKTUALIZUJEME TIETO ZÁSADY?

V skratke: Áno, tieto zásady budeme aktualizovať podľa potreby, aby boli vždy v súlade s príslušnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom revízie a vstúpi do platnosti ihneď po jej sprístupnení. Ak do týchto zásad ochrany osobných údajov zavedieme podstatné zmeny, môžeme vás o tom informovať buď viditeľným zverejnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo priamym zaslaním oznámenia. Ak chcete byť informovaní o tom, ako chránime vaše informácie, pravidelne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S TÝMITO ZÁSADAMI?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo komentárov v súvislosti s našou spoločnosťou alebo našimi zásadami nám napíšte na adresu info@atg-glovesolutions.com alebo nás kontaktujte poštou na adrese:

ATG Lanka Pvt Ltd
7 Spur Road
11450
Katanayke
Srí Lanka