Prywatność

Ostatnia aktualizacja [23.08.2018 r.]


WSTĘP

Dziękujemy za zdecydowanie się na dołączenie do społeczności ATG Intelligent Glove Solutions (dalej „firma”, „my”, „nas”, „nasze”). W naszej firmie dbamy o ochronę Twoich danych osobowych i Twojego prawa do zachowania prywatności. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi, wyślij nam wiadomość na adres info@atg-glovesolutions.com.

Odwiedzając naszą stronę internetową www.atg-glovesolutions.com lub vip.atg-glovesolutions.com (dalej „Witryna”) i korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna. W niniejszej informacji o ochronie prywatności została opisana nasza polityka prywatności. Naszym celem jest wyjaśnienie w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie przysługują Ci prawa w odniesieniu do nich. Jeśli w niniejszej polityce prywatności występują jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej witryny i naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych (np. www.atg-glovesolutions.com i vip.atg-glovesolutions.com) i/lub powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w niniejszej polityce prywatności nazywamy je „Witrynami”).

Przeczytaj uważnie tę politykę prywatności, ponieważ pomoże Ci to w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam swoich danych osobowych.

Spis treści

 1. JAKIE DANE GROMADZIMY?
 2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?
 3. CZY TWOJE DANE BĘDĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?
 4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 5. CZY TWOJE DANE PRZESYŁANE SĄ DO INNYCH KRAJÓW?
 6. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO CO DO WITRYN STRON TRZECICH?
 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
 8. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH?
 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?
 10. CZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST AKTUALIZOWANA?
 11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam udostępniasz

W skrócie: gromadzimy przekazywane nam przez Ciebie dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła i dane bezpieczeństwa.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy [poprzez rejestrację w Witrynach] wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub o naszych produktach i usługach, będąc osobą aktywną w Witrynach lub też kontaktując się z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu kontaktu z nami w Witrynach, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Gromadzimy dane dotyczące Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu i innych podobnych danych kontaktowych.

Dane uwierzytelniające. Gromadzimy dane dotyczące haseł, wskazówek służących do odzyskiwania hasła, a także podobne dane bezpieczeństwa, które są używane do uwierzytelniania i uzyskania dostępu do konta.

Wszystkie przekazywane nam przez Ciebie dane osobowe muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a o wszelkich zmianach w tych danych osobowych musisz nas informować.

Dane gromadzone automatycznie

W skrócie: niektóre dane, takie jak adres IP lub informacje o przeglądarce i urządzeniu, są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych stron internetowych.

Podczas odwiedzania Witryn, a także korzystania z nich lub ich przeglądania automatycznie gromadzimy określone dane. Dane te nie ujawniają Twojej tożsamości (np. imienia i nazwiska lub danych kontaktowych), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu, informacje o systemie operacyjnym, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, w jaki sposób i kiedy korzystasz z naszej Witryny, a także inne dane techniczne.  Dane te są przede wszystkim potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania naszych Witryn oraz do przygotowywania wewnętrznych analiz i raportów.

Podobnie jak wiele innych firm, do gromadzenia danych wykorzystujemy również pliki cookie i podobne technologie. [Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie].

Dane gromadzone z innych źródeł

W skrócie: możemy uzyskiwać ograniczoną ilość danych z publicznych baz danych, od partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych oraz z innych źródeł zewnętrznych.

Informacje o Tobie możemy uzyskać z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (np. Facebook), a także od innych stron trzecich. Przykłady danych, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują: dane dotyczące profilów w mediach społecznościowych (Twoje imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, aktualne miasto, województwo i kraj zamieszkania, numery identyfikacyjne użytkownika dla kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego, a także jakiekolwiek inne dane, które upubliczniasz); kontakty marketingowe oraz wyniki wyszukiwania i łącza, w tym płatne (np. łącza sponsorowane).

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Twoje dane przetwarzamy w celach opartych o uzasadnione interesy firmowe, w celu wypełnienia zawartej z Tobą umowy, w zgodzie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub za Twoją zgodą.

Zgromadzone za pośrednictwem naszych Witryn dane osobowe używamy w różnych celach firmowych opisanych poniżej. Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy firmowe (dalej „Cele firmowe”) w celu zawarcia z Tobą umowy lub w celu jej realizacji (dalej „Ramy umowy”), za Twoją zgodą (dalej „Zgoda”) i/lub w zgodzie z naszymi zobowiązaniami prawnymi (dalej „Powody prawne”). Obok każdego z celów wymienionych poniżej podajemy konkretne podstawy do przetwarzania, na których się opieramy.

Uzyskiwane lub otrzymywane dane wykorzystujemy do:

 • Przesyłania do Ciebie informacji marketingowych i promocyjnych [w Celach firmowych i/lub za Twoją Zgodą]. Zarówno my, jak i nasi partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać przesyłane nam przez Ciebie dane osobowe w celach marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi.  W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail (patrz część „Twoje prawa dotyczące prywatności” poniżej).
 • Przesyłania do Ciebie informacji administracyjnych [w Celach firmowych, z Powodów prawnych i/lub w Ramach umowy]. Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do przesyłania do Ciebie informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach, a także informacji o zmianach naszych warunków, zasad i polityk.
 • Realizacji i obsługi Twoich zamówień [w ramach Umowy]. Twoje dane możemy wykorzystywać do realizacji i obsługi Twoich zamówień, płatności, zwrotów i wymian dokonywanych za pośrednictwem Witryn.
 • Publikowania referencji [za Twoją Zgodą]. W naszych Witrynach zamieszczamy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Zanim opublikujemy referencje w Witrynie, konieczne jest uzyskanie od Ciebie Zgody na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz udzielonych przez Ciebie referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, wyślij do nas wiadomość e-mail na adres info@atg-glovesolutions.com, w której nie zapomnisz podać swojego imienia i nazwiska, lokalizacji referencji oraz danych kontaktowych.
 • Przesyłania do Ciebie spersonalizowanych reklam [w Celach firmowych i/lub za Twoją Zgodą]. Twoje dane możemy wykorzystywać do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracować z zajmującymi się tym podmiotami trzecimi) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub Twojej lokalizacji, a także do mierzenia ich skuteczności. [Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie].
 • Uzyskiwania informacji zwrotnych [w Celach firmowych i/lub za Twoją Zgodą]. Twoje dane możemy wykorzystywać w celu uzyskania informacji zwrotnej i skontaktowania się z Tobą w sprawie sposobu korzystania z naszych Witryn.
 • Ochrony naszych witryn [w Celach firmowych i/lub z Powodów prawnych].  Twoje dane możemy wykorzystywać w ramach starań zmierzających do zabezpieczenia naszych Witryn (na przykład w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im).
 • Egzekwowania naszych warunków, zasad i polityk [w Celach firmowych, z Powodów prawnych i/lub w Ramach umowy].
 • Odpowiadania na nakazy prawne i zapobiegania szkodom [z Powodów prawnych]. W przypadku otrzymania wezwania do sądu lub innego nakazu prawnego może być konieczne skontrolowanie zgromadzonych przez nas danych w celu ustalenia odpowiedniej odpowiedzi.
 • Innych Celów firmowych. Twoje dane możemy wykorzystywać do innych Celów firmowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Witryn, produktów, usług, działań marketingowych, a także poprawa zadowolenia użytkownika.

CZY TWOJE DANE BĘDĄ KOMUŚ UDOSTĘPNIANE?

W skrócie: dane udostępniamy wyłącznie za Twoją zgodą w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, ochrony Twoich praw lub wypełnienia zobowiązań biznesowych.

Twoje dane udostępniamy i ujawniamy wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Zachowanie zgodności z przepisami prawa. Twoje dane możemy ujawnić zawsze wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na działania władz publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub przestrzegania prawa).
 • Ważne interesy i tytuły prawne. Twoje dane możemy ujawniać, gdy uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podjęcie działania w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzewanymi oszustwami, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami. Dane możemy również wykorzystywać jako dowody w postępowaniach sądowych, w których bierzemy udział.
 • Dostawcy, konsultanci i inni zewnętrzni usługodawcy. Twoje dane możemy udostępniać zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą na naszą rzecz lub w naszym imieniu usługi i wymagają dostępu do takich danych, aby móc te usługi wykonać. Przykłady: przetwarzanie płatności, analiza danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługa klienta i działania marketingowe. Wybranym stronom trzecim możemy zezwolić na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynach, co umożliwi im gromadzenie danych na temat Twojej aktywności w Witrynach w danym okresie.  Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizy i śledzenia danych, określania popularności wybranych treści i lepszego poznania aktywności online. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach promocyjnych, jak również nie wymieniamy się z nimi takimi danymi.
 • Przekazywanie danych innym firmom. Twoje dane możemy udostępniać lub przekazywać innej firmie w związku z fuzją, sprzedażą aktywów firmy, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej firmy (lub w trakcie negocjacji z tym związanych).
 • Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania Witryn. Firmy te mogą wykorzystywać zawarte w internetowych plikach cookie i innych technologiach śledzących dane dotyczące Twoich odwiedzin w naszych Witrynach i na innych stronach internetowych w celu dostarczania reklam interesujących Cię towarów i usług. [Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie]
 • Podmioty powiązane. Twoje dane możemy udostępniać naszym powiązanym podmiotom. W takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Podmioty powiązane obejmują naszą spółkę dominującą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, nad którymi sprawujemy kontrolę lub które znajdują się z nami pod wspólną kontrolą.
 • Partnerzy biznesowi. Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, aby móc oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Za twoją zgodą. Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia w celu gromadzenia i przechowywania Twoich danych.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (np. sygnalizatory sieci Web i piksele) w celu uzyskania dostępu do danych lub możliwości ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas takich technologii oraz możliwości odrzucenia wybranych plików cookie są dostępne w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

CZY TWOJE DANE PRZESYŁANE SĄ DO INNYCH KRAJÓW?

W skrócie: Twoje dane możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać poza granicami Twojego kraju.

Nasze serwery są zlokalizowane w Belgii. W przypadku korzystania z naszych Witryn, znajdując się poza Belgią, należy pamiętać, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych placówkach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „Ujawnianie Twoich danych” powyżej), w Sri Lance oraz w innych krajach.

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kraje te mogą nie mieć tak rozbudowanych przepisów z zakresu ochrony danych ani innych przepisów, jak w przypadku przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki, aby chronić Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującym prawem.

JAKIE JEST NASZE STANOWISKO CO DO WITRYN STRON TRZECICH?

W skrócie: nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek danych udostępnianych zewnętrznym dostawcom reklam, którzy nie są powiązani z naszymi stronami internetowymi.

W naszych Witrynach mogą znajdować się reklamy stron trzecich, które nie są powiązane z naszą firmą i które mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, usług internetowych lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych przekazywanych przez Ciebie stronom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, a także za praktyki stron trzecich dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, w tym za inne strony internetowe, usługi lub aplikacje, które mogą zawierać odsyłacze do Witryn lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryn. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania, należy zapoznać się z polityką prywatności takich stron trzecich i nawiązać z nimi bezpośredni kontakt.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Twoje dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawnie wymagany lub dozwolony jest dłuższy okres przechowywania (np. w przypadku wymogów podatkowych, księgowych lub innych wymogów prawnych). Żaden cel określony w niniejszej polityce prywatności nie będzie wymagał przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż 2 lata po zakończeniu użytkowania konta.

Jeśli nie będziemy mieć trwającego uzasadnionego interesu firmowego dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje konto zostanie usunięte lub ukryte, a jeśli nie będzie to możliwe (przykładowo Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), Twoje dane osobowe zostaną zabezpieczone i odizolowane od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH?

W skrócie: Twoje dane osobowe chronimy poprzez wykorzystanie systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa samego Internetu. Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie ich do i z naszych Witryn odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Korzystać z usług możesz wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym, użytkownik ma większy dostęp do swoich danych osobowych i większą kontrolę nad nimi. W każdej chwili możesz przeglądać, edytować lub zlikwidować swoje konto.

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) obowiązują pewne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; (ii) do żądania ich zmiany lub usunięcia; (iii) do ograniczenia ich przetwarzania; (iv) do możliwości przenoszenia danych (jeśli to konieczne). W pewnych okolicznościach masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Wszystkie żądania będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W przypadku udzielenia nam swojej zgody dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie masz prawo ją wycofać. Nie wpłynie to na zgodność z przepisami dotyczącymi przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że bezprawnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Odpowiednie dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Dane konta

W dowolnym momencie możesz sprawdzić lub zmienić dane na swoim koncie lub zlikwidować konto poprzez:

 • Przejście do ustawień konta i zaktualizowanie danych
 • Skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej

W przypadku zażądania likwidacji konta wyłączymy lub usuniemy Twoje konto i dane znajdujące się w naszych aktywnych bazach danych. Niektóre dane mogą być przechowywane w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomagania we wszelkich dochodzeniach, egzekwowania naszego regulaminu użytkowania i/lub zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Istnieje jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała i usuwała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucać lub usuwać pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi w naszych Witrynach. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w naszej Witrynie, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/. [Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie]

Rezygnacja z otrzymywania materiałów marketingowych we wiadomościach e-mail: W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych we wiadomościach e-mail poprzez kliknięcie łącza do rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub poprzez nawiązanie z nami kontaktu z wykorzystaniem danych podanych poniżej. Spowoduje to usunięcie Cię z listy osób otrzymujących marketingowe wiadomości e-mail, jednak nadal będziemy musieli wysyłać do Ciebie wiadomości związane z usługami, które są niezbędne do administrowania kontem i korzystania z niego. Rezygnacji można dokonać również poprzez:

 • Zapisując swoje preferencje podczas rejestracji konta w Witrynie.
 • Przejście do ustawień konta i zaktualizowanie swoich preferencji.
 • Skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej

CZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST AKTUALIZOWANA?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby będziemy aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami.

Okresowo możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie wówczas oznaczona zaktualizowaną datą w polu „Zmieniono”. Nowa wersja zacznie obowiązywać w momencie jej udostępnienia. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności powiadomimy Cię o tym fakcie, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając do Ciebie bezpośrednie powiadomienie. Zachęcamy do częstego sprawdzania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji o sposobie ochrony Twoich danych.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, które mają związek z nami lub z naszymi zasadami, napisz do nas na adres info@atg-glovesolutions.com lub wyślij do nas list na adres:

ATG Lanka Pvt Ltd
7 Spur Road
11450
Katanayke
Sri Lanka