Privacy

Laatst bijgewerkt [23-08-2018]


INLEIDING

Bedankt dat u ervoor gekozen hebt om deel uit te maken van onze community bij ATG Intelligent Glove Solutions ("bedrijf", "wij/we", "ons" of "onze"). We verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of bedenkingen hebt over ons beleid of over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@atg-glovesolutions.com.

Wanneer u onze website www.atg-glovesolutions.com of vip.atg-glovesolutions.com ("site") bezoekt en gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer ernstig. In deze privacyverklaring lichten we ons privacybeleid toe. We proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking ervan. Als er in dit privacybeleid voorwaarden zijn waarmee u het niet eens bent, beëindig dan het gebruik van onze site en onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld via onze websites (zoals www.atg-glovesolutions.com en vip.atg-glovesolutions.com) en/of gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we noemen ze in dit privacybeleid gezamenlijk de "sites").  

Lees dit privacybeleid aandachtig door zodat het u kan helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonsgegevens met ons.

 

Inhoudsopgave

 1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
 2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?
 3. WORDEN UW GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?
 4. MAKEN WE GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
 5. WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?
 6. WAT IS ONZE HOUDING TEN OPZICHTE VAN WEBSITES VAN DERDEN?
 7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
 8. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?
 9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 10. WERKEN WE DIT BELEID BIJ?
 11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt  

Samengevat: We verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals naam, adres, contactgegevens, wachtwoorden en beveiligingsgegevens.

We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u [op het moment dat u zich registreert op de sites] interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de sites of op een andere manier contact met ons opneemt

Welke persoonsgegevens we verzamelen is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de sites, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen het volgende omvatten:

Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Beveiligingsgegevens. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsgegevens die worden gebruikt voor authenticatie en accounttoegang.

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt moeten waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen van dergelijke persoonsgegevens.  

Automatisch verzamelde gegevens

Samengevat: Sommige gegevens –  zoals het IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken –  worden automatisch verzameld wanneer u onze websites bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde gegevens wanneer u de sites bezoekt, gebruikt of navigeert naar de verschillende onderdelen van de websites. Deze gegevens onthullen uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens) niet, maar kunnen apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze site gebruikt en andere technische informatie.  Deze gegevens zijn in de eerste plaats nodig om de veiligheid en de werking van onze sites te handhaven en worden gebruikt voor onze interne analyse en rapportage.

Net als veel andere bedrijven verzamelen we ook gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. U kunt hier meer over te weten komen in ons cookiebeleid].

Gegevens uit andere bronnen

Samengevat: We kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databases, via marketingpartners, sociale-mediaplatforms en andere externe bronnen.

We kunnen informatie over u verkrijgen via andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale-mediaplatforms (zoals Facebook), alsook van andere derden. Voorbeelden van de gegevens die we ontvangen via andere bronnen zijn: gegevens van uw profiel op sociale media (uw naam, geslacht, verjaardag, e-mail, huidige stad, staat en land, de gebruikersidentificatie voor uw contacten, de URL van uw profielfoto en alle andere informatie die u openbaar heeft gemaakt); marketingleads en zoekresultaten en links, met inbegrip van betaalde aanbiedingen (zoals gesponsorde links).

 

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Samengevat: We verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van onze overeenkomst, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonsgegevens die via onze sites worden verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden toegelicht. We verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden die in overeenstemming zijn met onze legitieme zakelijke belangen ("zakelijke doeleinden"), om een overeenkomst met u af te sluiten of uit te voeren ("contractueel"), met uw toestemming ("toestemming"), en/of voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen ("wettelijke redenen"). We geven naast elk van de onderstaande doelen aan op welke specifieke verwerkingsgronden we ons baseren  

We gebruiken de gegevens die we verzamelen of ontvangen:  

 • Om u marketing- en verkoopbevorderende mededelingen te sturen [voor zakelijke doeleinden en/of met uw toestemming]. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonsgegevens die u ons toestuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren.  U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketingberichten via e-mail (zie "uw privacyrechten" hieronder).
 • Om u administratieve informatie toe te sturen [voor zakelijke doeleinden, om juridische en/of eventueel contractuele redenen]. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid te sturen.
 • Om uw bestellingen uit te voeren en te beheren [om contractuele redenen]. We kunnen uw gegevens gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de sites uit te voeren en te beheren.
 • Om getuigenissen te plaatsen [met uw toestemming]. We plaatsen getuigenissen op onze sites die persoonsgegevens kunnen bevatten. We plaatsen de getuigenis pas nadat we uw toestemming hebben gekregen om uw naam en getuigenis te gebruiken. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@atg-glovesolutions.com en zorg ervoor dat u uw naam, locatie van de getuigenis en contactgegevens toevoegt.
 • Om u gerichte reclame te sturen [voor onze zakelijke doeleinden en/of met uw toestemming]. We kunnen uw gegevens gebruiken om inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en om samen te werken met derden die dit doen) op maat van uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten. [Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid].
 • Om uw feedback te vragen [voor onze zakelijke doeleinden en/of met uw toestemming]. We kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze sites.
 • Om onze sites te beschermen [voor zakelijke doeleinden en/of wettelijke redenen].  We kunnen uw gegevens gebruiken in het kader van onze inspanningen om onze websites veilig te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid te handhaven [voor zakelijke doeleinden, om juridische en/of eventueel contractuele redenen].
 • Om juridische vragen te beantwoorden en schade te voorkomen [om juridische redenen]. Als we een dagvaarding of ander wettelijk verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens die we bewaren, inspecteren om te bepalen hoe we moeten reageren.
 • Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw gegevens gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze websites, producten, diensten, marketing en het verbeteren van uw gebruikerservaring.

WORDEN UW GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?

Samengevat: We delen gegevens alleen met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om uw rechten te beschermen, of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We delen en geven uw gegevens alleen vrij in de volgende situaties:

 • Naleving van wetten. We kunnen uw gegevens vrijgeven wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen om gevolg te geven aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of gerechtelijke procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op openbare autoriteiten om te voldoen aan de eisen m.b.t. nationale veiligheid of wetshandhaving).
 • Vitale belangen en wettelijke rechten. We kunnen uw gegevens vrijgeven wanneer we het noodzakelijk achten om onderstaande zaken te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen wanneer er sprake is van: mogelijke schendingen van ons beleid, vermoede fraude, situaties waarbij de veiligheid van een persoon in het geding kan komen en of illegale activiteiten, of als deze gegevens dienen als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn.
 • Verkopers, adviseurs en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of tussenpersonen die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: verwerking van betalingen, data-analyse, e-mailbezorging, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. We kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologieën te gebruiken op de sites, waardoor zij gegevens kunnen verzamelen over hoe u in de loop van de tijd met de sites omgaat.  Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en een beter inzicht te krijgen in online-activiteiten. Tenzij beschreven in deze verklaring, delen, verkopen, verhuren of verhandelen we uw gegevens niet met derden voor hun promotionele doeleinden.
 • Bedrijfsovernames. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over: een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al onze activiteiten of een deel daarvan door een ander bedrijf.
 • Externe adverteerders. We kunnen gebruik maken van externe reclamebedrijven om advertenties te tonen wanneer u de sites bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan onze website(s) – en andere websites die zijn opgenomen in webcookies en andere trackingtechnologieën – gebruiken om advertenties over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn, aan te bieden. [Zie ons cookiebeleid voor meer informatie]
 • Gelieerde ondernemingen. We kunnen uw gegevens delen met gelieerde ondernemingen, in welk geval we deze ondernemingen zullen vragen om onderhavig privacybeleid te respecteren. Tot de gelieerde ondernemingen behoren onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint-venturepartners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of die met ons onder gezamenlijke zeggenschap staan.
 • Zakelijke partners. We kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met uw toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven voor andere doeleinden, mits u daarvoor de toestemming geeft.

MAKEN WE GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

Samengevat: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw gegevens te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en -pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt toegelicht in ons cookiebeleid.

WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?  

Samengevat: We kunnen uw gegevens overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan het uwe.

Onze servers bevinden zich in België. Indien u onze sites bezoekt vanuit het buitenland, gelieve er dan rekening mee te houden dat uw gegevens aan ons kunnen worden overgedragen, door ons opgeslagen en verwerkt kunnen worden in onze faciliteiten evenals door die derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen (zie "vrijgave van uw gegevens" hierboven), in Sri Lanka en andere landen.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont, is het mogelijk dat deze landen niet zo'n uitgebreide wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wetten hebben als diegene die in uw land van toepassing zijn. We nemen echter alle nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

 

WAT IS ONZE HOUDING TEN OPZICHTE VAN WEBSITES VAN DERDEN?

Samengevat: We zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens die u deelt met externe leveranciers die reclame maken voor onze websites, maar die er niet aan gelieerd zijn.

De sites kunnen advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en die naar andere websites, online diensten of mobiele toepassingen kunnen verwijzen. We kunnen niet instaan voor de veiligheid en privacy van de gegevens die u aan derden verstrekt. Door derden verzamelde gegevens vallen niet onder dit privacybeleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden, met inbegrip van andere websites, diensten of toepassingen die gelinkt kunnen zijn naar of van de sites.  U dient het beleid van dergelijke derden te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om een antwoord op uw vragen te krijgen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Samengevat: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat we uw persoonsgegevens langer dan 2 jaar na de beëindiging van uw account bewaren.

Wanneer we geen lopende, legitieme zakelijke behoefte meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijderen of anonimiseren we deze gegevens, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), slaan we uw persoonsgegevens veilig op en isoleren we deze van elke verdere verwerking tot de verwijdering ervan mogelijk is.

HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

Samengevat: We streven ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen aan de hand van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

We hebben de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van alle persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Hou er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het internet op zich 100% veilig is. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is de overdracht van persoonsgegevens van en naar onze sites op eigen risico. Maak alleen verbinding met onze diensten wanneer u kan gebruikmaken van een beveiligde internetomgeving.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Samengevat: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, hebt u rechten die u een betere toegang tot en controle over uw persoonsgegevens geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de Europese Economische Ruimte) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  Het kan onder meer gaan om het recht (i) om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens, (ii) op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik de onderstaande contactgegevens om een dergelijk verzoek in te dienen. We nemen elk verzoek in overweging en geven er gevolg aan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Als we ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont en van mening bent dat we uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Accountgegevens

U kunt te allen tijde de gegevens van uw account bekijken of wijzigen of uw account beëindigen:

 • Door in te loggen bij de instellingen van uw account en uw account bij te werken
 • Door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, deactiveren of verwijderen we uw account en de gegevens uit onze actieve databases. Sommige gegevens kunnen echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, hulp te bieden bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of diensten van onze sites. Als u geen reclame wilt zien die gebaseerd is op uw interesses door adverteerders op onze site, bezoekt u http://www.aboutads.info/choices/. [Voor meer informatie, zie ons cookiebeleid]

Zich afmelden van marketingberichten: U kunt zich te allen tijde afmelden van onze marketingberichten door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd uit de marketingberichtenlijst – we moeten u echter nog steeds service gerelateerde e-mails sturen die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account. U kunt zich ook afmelden door:

 • Uw voorkeuren zo in te stellen op het moment dat u uw account aanmaakt bij de sites.
 • Door in te loggen bij de instellingen van uw account en uw account bij te werken.
 • Door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens

WERKEN WE DIT BELEID BIJ?

Samengevat: Ja, we werken dit beleid waar nodig bij om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

Het is mogelijk dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De geactualiseerde versie wordt aangegeven met een geactualiseerde “herziene" datum en de geactualiseerde versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een bericht van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een bericht te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over ons of ons beleid, stuur dan een e-mail naar info@atg-glovesolutions.com of neem per post contact met ons op:

ATG Lanka Pvt Ltd
7 Spur Road
11450
Katanayke
Sri Lanka